Jdi na obsah Jdi na menu
 


TZ ke klimatické konferenci v Cancúnu 2010: Základem je snížení emisí a prevence katastrofických změn klimatu

7. 12. 2010

Praha, 6. 12. 2010 – V těchto dnech probíhá v Mexickém Cancúnu celosvětová klimatická konference s cílem dojednat jasnou, a přitom závaznou kostru dokumentu s harmonogramem pro snižování uhlíkových emisí ve všech částech světa. Dokument by měl po dopracování nahradit takzvaný Kjótský protokol, jehož platnost vyprší na konci roku 2012.

Strana zelených v této souvislosti upozorňuje, že změna klimatu zasáhne současné i budoucí generace. Politika prosazovaná českou vládou, preferující spíše přípravu na dopady změny klimatu (adaptace), však není rozumná.

Ekonomické analýzy ukazují, že celosvětová adaptace bude výrazně dražší. Levnější je prevence a zamezení změnám klimatu pomocí snižování emisí skleníkových plynů vzniklých užíváním fosilních paliv. Proto apelujeme na českou delegaci, a potažmo i delegaci Evropské unie, aby s co největším důrazem prosazovaly princip předběžné opatrnosti v podobě maximálního snižování emisí skleníkových plynů,“ vysvětluje předseda Strany zelených Ondřej Liška.

K dosažení tohoto cíle je nezbytné nalézt v Cancúnu dohodu průmyslových zemí, na jejímž základě se do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů celkem o více než 40 %. Pokud se na tom zúčastněné země neshodnou, měly by uznat rozdíl mezi zamýšlenými závazky a doporučením založeným na vědeckých poznatcích a dohodnout se, jak své závazky v příštím roce zvýší.

Strana zelených podporuje také návrh závazku, podle kterého všechny průmyslové země připraví do roku 2012 vlastní Národní strategii bezuhlíkové budoucnosti (Zero Carbon Plan). Nedílnou součástí snižování emisí je nárůst energetické účinnosti a vyšší úspora energií, které by měly být zakotveny v odpovídající legislativě. Tyto strategie budou mít zároveň výrazný inovační potenciál pro ekonomiky těchto zemí,“ dodává člen předsednictva Strany zelených Ondřej Mirovský.

Změna klimatu postihne nejvíce lidi v rozvojových zemích, ale nevyhne se ani ČR. Problémy budou mít lesy, sníží se množství vody v řekách, ale zároveň budeme svědky častějších a silnějších povodní a vln veder. Je možné, že se k nám z jihu také začnou šířit nepůvodní druhy rostlin a živočichů, včetně některých druhů nemocí.

Strana zelených také podporuje zřízení Klimatického fondu („Climate fund“), který by spravoval dlouhodobé finanční zdroje na pomoc rozvojovým zemím určené k adaptaci na změnu klimatu a na modernizaci.

Zelení očekávájí, že výsledek jednání v mexickém Cancúnu bude významným krokem k uzavření spravedlivé, ambiciózní a závazné globální dohody na summitu v Jižní Africe v příštím roce. Bez účinné celosvětové spolupráce nebude možné zamezit katastrofickým dopadům klimatických změn.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář